Kvalitet och miljö

Vår kvalitetsinriktning

Vi har alltid fokuserat på kvalitet och gör detta t ex genom att ständigt sätta nya mål för kvalitetsarbetet samt att arbeta enligt företagets kvalitetspolicy och internkontroll.

Vår kvalitetsinriktning kan sammanfattas i följande punkter:

  • samverkan
  • kvalitetsansvar hos alla
  • kvalitet i centrum
  • gör rätt från början
  • rätta egna fel
  • kvalitet till 100%

En av våra riktlinjer är att ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.

Vi har intyg från Måleribranschens Våtrumskontroll. Vi arbetar enligt Målarmästarnas Kvalitets- & Miljöledningssystem.


Vår miljöinriktning

Arbetsmiljöarbetet är uppbyggt kring löpande skyddsronder.

Vi håller en nära kontakt med leverantörer av färgmaterial och utrustningar.

Wennerstrands Måleri AB erbjuder en säker och sund arbetsmiljö genom att:

  • uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen
  • kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador
  • ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras