Så fungerar ROT-avdraget idag

Regeringen har beslutat sänka ROT-avdraget från tidigare 50 procent till 30 procent fr.o.m. 2016-01-01.

ROT-avdraget är en skattereduktion som halverar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell målare för att renovera eller förnya din bostadsrätt eller ditt småhus. Skattereduktionen tillåter att du drar av 30 procent av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år. För fullt avdrag krävs idag 166 666 kr i ren debiterad arbetskostnad.

Skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten vilket innebär att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år.

Det finns inget lägsta belopp för att kunna få skattelättnad.

Uppskatta ditt ROT-avdrag